jisshu

[gap]

実習

ฝึกงาน

[gap size=”15″]

カレンダー

[gap size=”15″]

การสมัคร

  1. ให้สมัครก่อนฝึกงานอย่างน้อย 1 สัปดาห์
  2. กรอกข้อมูลสำคัญให้ครบถ้วน
  3. หลังจากได้รับเมล์ตอบรับการสมัครแล้วให้เช็คตารางงานได้ที่ thaimeisou.jp/calendar
  4. รักษาเวลาการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด

[code][/code]